PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN

Dự án: Sakana Spa & Resort

Địa chỉ: Hồ Dụ, Kỳ Sơn, Hòa Bình.

Hotline: 0979 267 381

Email: duynghiabds@gmail.com

Website: www.sakanaresorts.vn