PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN

Dự án: Sakana Spa & Resort

Địa chỉ: Hồ Dụ, Kỳ Sơn, Hòa Bình.

Hotline: 0982 900 144

Email: nguyendacdungbds@gmail.com

Website: www.sakanaresorts.vn